Ordensregler:

Ved leje af Gørløse Forsamlingshus - Følgende skal overholdes:

 • Der må ikke anvendes andre lokaler end det / de lokaler, som fremgår af lejeaftalen. Hvis det udlejede benyttes til andet, eller af andre, end den lejeaftalen er indgået med, forbeholder udlejer sig ret til omgående, at ophæve aftalen og lejer / bruger er herefter pligtig til omgående, at forlade Forsamlingshuset!

 • Overnatning i forsamlinghuset er IKKE TILLADT iflg. myndighederne

 • Der må kun spilles musik for lukkede døre og vinduer (TAG VENLIGS HENSYN TIL NABOERNE)

 • Kl. 22 og indtil arrangementets ophør, SKAL samtlige døre og vinduer holdes lukket.

 • Stole & borde MÅ IKKE tages ud af huset

 • Der må IKKE sømmes, skrues eller sættes stifter i Lofter og Vægge.

 • Efter Festen / arrangementet:

 • Baren rengøres og vaskes ned.

          Køkken:

 • Bordene tørres af, ovne, køleskabe og komfur rengøres.

 • Brug af køkkenmaskiner, herunder opvaskemaskinen SKAL ske efter opsatte brugsanvisninger og alle maskiner rengøres efter brug. HUSK at rense filter i opvaskemaskinen.

 • Gulvet fejes/støvsuges og vaskes om nødvendigt.

          Toiletter: 

 • rengøres efter behov og skraldespande tømmes.

          Generelt:

 • Bordene tørres af – også undersiden, borde og stole stilles tilbage som de stod ved lejemålets begyndelse.

 • Alt bestik og service skal rengøres, aftørres, og stilles på plads som det blev modtaget.

 • Der må KUN stilles 2 affaldssække, INGEN DÅSER  I AFFALDSCONTAINEREN, resten SKAL medtages. HUSK AT SLUKKE LYSET, LÅSE DØRE OG LUKKE VINDUERNE,  når huset forlades

 • Ødelagte ting eller genstande erstattes efter liste der godkendes af lejer ved booking af huset. Den kan ligeledes læses her på hjemmesiden.

 • Oprydning/rengøring skal ske inden udløb af lejemålet. Ved mangelfuld oprydning/rengøring, vil udgiften til dette blive fratrukket depositum og ekstra regning kan blive tilsendt.

 • Det er udelukkende bestyrelsen der tager stilling til om aflevering af lokaler/ne er godkendt og om der evt skal trækkes i depositum ved ekstra rengøring og dette er IKKE til diskussion.

 • Lokalerne afleveres i samme stand som da man modtog dem.

 • Vi forbeholder os ret til at tilbageholde ethvert depositum indtil lokalerne er gennemgået og evt ekstra regnskab gjort op.

 • Udenoms arealerne rundt om forsamlingshuset skal være ryddelig og tjekket for evt. affald og cigaret skodder. (VENLIGST TAG HENSYN TIL NABOER)

 • Hvis foreningen i ugen efter arrangementet modtager naboklager p.g.a. støj eller anden gene i forbindelse med afholdelse af arrangementet, forbeholder vi os ret til at trække lejer 1000 kr. fra depositum.

 • Der må IKKE afbrændes fyrværkeri i eller omkring forsamlingshuset ej heller brændes bål! Vi gør venligst opmærksom på at vores ene nabo har stråtag.

 • Nøglen afhentes af kontraktunderskriveren som aftalt i lejeaftalen og forpligtiger sig til, at være til stede under hele arrangementet og ved aflevering af nøglen.

 

Ved ungdomsfester gør følgende sig yderligere gældende:

 • Der SKAL være 2-4 voksne/ældre generation tilstede under hele arrangementet. De forpligter sig til, at arrangementet forløber efter ordensreglerne, samt udenoms arealerne er under opsyn.

 • Det forventes at gæsterne forlader huset i god ro og orden når de evt skal med bus eller tog. 

 • Ved udskænkning fra flasker, bedes disse indsamlet inden gæsterne forlader huset.

 • Al oprydning og rengøring er lejers ansvar og huset skal afleveres kl. 8.00 i samme stand som ved modtagelse.

 • Facebook - Black Circle